VraagApp is gisteravond samen met Rain(a)way, Start met Happen en Totem Open Health uitgeroepen tot winnaar van het Amsterdam City Fellowship Programma. Het programma is een initiatief van de gemeente Amsterdam en de Impact Hub Amsterdam om sociale start-ups te betrekken bij de uitdagingen van de stad. VraagApp biedt mensen die de samenleving complex vinden de mogelijkheid om alledaagse vragen te stellen aan een community van vrijwilligers.

Actieprogrogramma

Het City Fellowship programma is onderdeel van het actieprogramma Sociaal Ondernemen. Daarin geeft de stad Amsterdam vorm aan de ambitie om een belangrijk internationaal centrum van sociaal ondernemerschap te zijn. Het City Fellowship programma leidt tot het onderhands inkopen van de oplossingen van de vier sociale ondernemingen of anderszins te investeren in de oplossingen. De jury van het programma noemde VraagApp gisteravond ‘briljant in zijn eenvoud’.

130.000 mensen

In Amsterdam wonen naar schatting 130.000 mensen met een IQ onder de 85. 30.000 mensen hiervan ontvangen zorg en ondersteuning. Die andere 100.000 niet. Frank Schalken, directeur van VraagApp “Dat is helaas niet omdat die zichzelf allemaal zo goed redden. Veel van die mensen ervaren de samenleving als complex. Ze hebben bijvoorbeeld vragen over brieven, openbaar vervoer, wetten en regels. Dat leidt tot stress, vermijding van situaties en problemen.”

Zelfstandigheid vergroten

Mensen met een lichte verstandelijke beperking zijn oververtegenwoordigd op vele risicogebieden, zoals schuldhulpverlening, criminaliteit, armoede, dakloosheid en verslaving. Schalken: “Met VraagApp willen we de zelfstandigheid en waardigheid van mensen met een cognitieve beperking vergroten en voorkomen dat kleine vragen grote problemen worden. Tevens biedt VraagApp een moderne manier van vrijwilligerswerk.”

Alledaagse vragen

Met VraagApp kunnen mensen die de samenleving complex vinden alledaagse vragen stellen aan een community van vrijwilligers. Mensen die op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk, kunnen meedenker worden. Ze geven in de app aan over welke onderwerpen ze vragen willen beantwoorden. Mensen die een vraag hebben kunnen deze in de app stellen via tekst of spraak. Vijf vrijwilligers krijgen vervolgens gelijktijdig een melding met daarin de vraag. De eerste die de vraag accepteert komt in een WhatsApp achtig contact met de vragensteller. Binnen korte tijd is de vraag beantwoord.

Licenties

Vanaf september is VraagApp beschikbaar voor iets meer dan €1 per maand. Er zijn nu al 3000 licenties van VraagApp verkocht aan instellingen door heel Nederland. Schalken hoopt dat met het winnen van het Amsterdam City Fellowship Programma de komende jaren 130.000 Amsterdammers toegang krijgen tot VraagApp.

Initiatiefnemers

Vraagapp is een initiatief van de LFB en sociale onderneming 3 Times Impact. Founding partners zijn Innovatiefonds Zorgverzekeraars, VSBfonds, NSGK en de instellingen Amerpoort, ASVZ, ’s Heeren Loo, MEE Amstel en Zaan, MEE Rotterdam Rjjnmond en Prisma.