Met VraagApp hebben mensen snel antwoord van vrijwilligers op hun alledaagse vragen. Een vraag kan worden ingesproken of ingetypt. De vraag gaat vervolgens naar 4 vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag accepteert komt in een chatcontact met de vragensteller. Pakt niemand de vraag op, dan gaat na 3 minuten naar 4 andere vrijwilligers een notificatie. Vragenstellers accepteren een vraag als ze kennis, tijd en zin hebben.

Er komt steeds meer bewijs dat VraagApp werkt. Dat liet het halfjaar verslag zien. Want:

 • Begeleiders zijn enthousiast over het concept.
 • Het gebruik van VraagApp groeit maandelijks met 25 procent.
 • Bij de meeste vragenstellers is sprake van herhalingsgebruik.
 • Uit interviews met vragenstellers krijgen we terug dat ze zich zelfstandiger en sterker voelen als ze hun vragen stellen aan VraagApp.
 • De antwoorden worden door de vragenstellers gemiddeld met een 4,0 (schaal van 1-5) beoordeeld.

Er zijn steeds meer organisaties en gemeenten die via hun begeleiders gratis abonnementen uitdelen aan cliënten en burgers met een lichte verstandelijke beperking. Graag willen we in een pilot onderzoeken of VraagApp ook geschikt is voor de RIBW doelgroep.

Sinds de lancering van VraagApp hebben we steeds beter zicht op welke factoren belangrijk zijn om te zorgen dat cliënten VraagApp ook echt gebruiken. Begeleiders spelen daarbij een belangrijk rol. Samengevat gaat het om: enthousiasme, inbedding en sturing. Te denken valt aan de volgende concrete aandachtspunten.

 1. Begeleiders hebben een smartphone met Android of iOS en ze kunnen zelf apps installeren op de telefoon.
 2. Begeleiders van de pilotteams zijn standaard geautoriseerd om VraagApp-abonnementen uit te kunnen delen.
 3. Team VraagApp verzorgt mondeling een voorlichting van 1 uur aan de teamleden en hun leidinggevende.
 4. VraagApp is onderdeel van de procedure ‘intake nieuwe cliënt’. Daarbij wordt uitgelegd wat voor soort vragen aan VraagApp gesteld kunnen worden en wat voor soort vragen aan de begeleider.
 5. Begeleiders helpen de cliënt bij het installeren van VraagApp en het stellen van de eerste (proef) vraag. (het proces van ‘voorlichten – installeren – vraag stellen’ hoeft maar 11 minuten in beslag te nemen)
 6. ‘VraagApp’ staat in het eerste halfjaar standaard op agenda van het teamoverleg (5 minuten: hoe gaat het, waar lopen jullie tegenaan).
 7. Team VraagApp levert maandelijks aan de teamleiders cijfers over het gebruik van VraagApp door begeleiders en cliënten.
 8. Begeleiders verwijzen voor VraagApp-achtige vragen die ze krijgen eerst naar VraagApp en informeren regelmatig bij de cliënt of hij VraagApp nog gebruikt (tot gebruik routine wordt).
 9. In gesprekken en evaluaties met begeleiders vragen teamleiders naar het gebruik en de ervaring met VraagApp.
 10. Als Team VraagApp versturen we regelmatig in-app notificaties naar begeleiders en vragenstellers om de app onder de aandacht te brengen.