Met VraagApp krijgen mensen met een cognitieve beperking snel antwoord van vrijwilligers op hun dagelijkse vragen. De app is vanaf vandaag beschikbaar voor iedereen in Nederland. Om vragen te stellen is een abonnement nodig. In de voorverkoop zijn door instellingen al ruim 3000 abonnementen afgenomen. VraagApp is een antwoord op het feit dat enerzijds steeds meer mensen de samenleving ingewikkeld vinden en anderzijds veel mensen op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk.

Hoe het werkt

Mensen die vaak alledaagse vragen hebben kunnen via hun instelling een abonnement krijgen of zelf voor €12 per jaar een abonnement aanschaffen. Met het abonnement kan onbeperkt vragen gesteld worden. Vragen kunnen worden getypt of ingesproken. Een vraag wordt automatisch verzonden naar een paar vrijwilligers tegelijk. De eerste die de vraag wil beantwoorden, komt in een chatgesprek met de vragensteller. Zo krijgen vragenstellers snel antwoord. Middels toezicht op de gesprekken wordt de kwaliteit bewaakt. Er zijn daarnaast uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen.

Problemen voorkomen

VraagApp wil er voor zorgen dat mensen met een cognitieve beperking zelfstandiger kunnen leven. Frank Schalken, directeur van VraagApp: “VraagApp voorkomt dat kleine vragen grote problemen worden. Doordat vrijwilligers alledaagse vragen beantwoorden kunnen begeleiders hun beschikbare tijd benutten voor complexe vragen. Iedereen die WhatsApp gebruikt, kan ook met VraagApp overweg.”

Michiel Zeeuw is ervaringsdeskundige en werkzaam bij de belangenvereniging LFB, initiatiefnemer van VraagApp. “Veel mensen met een lichte verstandelijke beperking hebben een smartphone. Zij hebben regelmatig vragen waar zij hulp bij nodig hebben. Via VraagApp stellen ze bijvoorbeeld vragen over het huishouden, openbaar vervoer of een brief die ze niet snappen.”

Baanbrekend

’s Heeren Loo is een van de founding partners van VraagApp. Jan Fidder, Voorzitter Raad van Bestuur: “VraagApp sluit naadloos aan op onze organisatievisie op het samen werken in de driehoek en het vergroten van de zelfstandigheid van cliënten. De zorgvragen worden steeds complexer, maar de niet complexe vragen kunnen naar onze mening prima informeel beantwoord worden. Dit zou daarom wel eens een baanbrekende app kunnen worden.”

Doelgroep

VraagApp is ontwikkeld voor mensen met een lichte verstandelijke beperking. Naar verwachting is de app ook geschikt voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, laaggeletterden, ouderen en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Initiatiefnemers

VraagApp is een initiatief van de LFB en sociale onderneming 3 Times Impact. Het concept van VraagApp is ontwikkeld in opdracht van Amerpoort. Founding partners zijn verder de instellingen ASVZ, ’s Heeren Loo, MEE Amstel en Zaan, MEE Rotterdam Rjjnmond en Prisma. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars, VSBfonds en NSGK hebben een groot deel van de kosten voor hun rekening genomen.