Cees van der Wal, Directeur-bestuurder MEE Amstel en Zaan

“Vanuit mijn werk én vanuit mijn persoonlijke ervaring met een broer met een lichte verstandelijke beperking, weet ik dat iemand met een beperking niet iedere dag ondersteuning nodig heeft. Als die behoefte of noodzaak er wel is, dan is dat vaak niet voorspelbaar. Juist dan is het belangrijk dat er iemand is die snel een vraag kan beantwoorden of een advies geven. Daarmee worden kleine problemen klein gehouden voor de persoon met een beperking. Vraapapp is er voor die ongeplande vragen of probleempjes. Het helpt de persoon met de beperking bij alledaagse vragen waardoor hij net als ieder ander door kan gaan met het normale leven.
Niet alleen de persoon met een beperking is hiermee geholpen, het voorkomt ook dat er vaker dan nodig professionele hulp achter de hand moet zijn. Bovendien zorgt Vraapapp ervoor dat een vraag in tijd zonder veel uitstel wordt beantwoord of een advies wordt gegeven. Dit geeft ook de persoon met een beperking rust in zijn hoofd en vertrouwen in de eigen mogelijkheden.”