Het concept VraagApp is door de wereldwijde e-health vereniging HIMMS geselecteerd voor de Europese e-health startup competitie in Wenen op 25 mei aanstaande. VraagApp biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om hun alledaagse vragen te stellen aan vrijwilligers in plaats van professionele begeleiders. De online service is een initiatief van de LFB, de belangenvereniging voor en door mensen met een verstandelijke beperking, en Frank Schalken.

Complexe samenleving

In ruim tien jaar is de vraag naar zorg voor mensen met een lichte verstandelijke beperking bijna vervijfvoudigd. Dit wordt met name veroorzaakt door de steeds complexere samenleving. Joost Blommendaal, manager van de LFB: “De overheid verwacht dat kwetsbare mensen zelfredzamer worden en wil de professionele zorg afbouwen. Maar veel mensen met een verstandelijke beperking hebben een schraal netwerk. Ze kunnen echt stress hebben over alledaagse dingen, bijvoorbeeld een ontvangen brief die ze niet begrijpen. Vaak ontbreekt de mogelijkheid om daar snel met iemand over te spreken.” Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking hebben een smartphone. Met VraagApp hoeven ze niet te wachten tot ze hun professionele begeleider weer zien maar krijgen ze binnen 5 minuten antwoord van een deskundige vrijwilliger.
Vermindering zorgvraag

Mensen met een verstandelijke beperking maken gebruik van een professionele begeleider voor zorg, maar ook bij alledaagse vragen over bijvoorbeeld een OV chipkaart of een smartphone. Frank Schalken: “Als cliënt moet je het geluk hebben dat jouw begeleider verstand heeft van het Openbaar Vervoer of toevallig ook jouw merk smartphone heeft. Het lijkt logischer vragen over dit soort zaken te laten beantwoorden door vrijwilligers die zelf dagelijks een OV chipkaart gebruiken of dezelfde smartphone hebben. Die vrijwilligers kunnen aangeven hoeveel verzoeken per week ze willen en op welke tijden. Met VraagApp komen hulpvragen aan de hand van algoritmen bij de meest relevante vrijwilligers terecht. Zo vergroot VraagApp de zelfstandigheid van mensen met een verstandelijke beperking, vermindert het de zorgvraag en verbindt het de samenleving.”

Financiering

Momenteel voeren de LFB en Frank Schalken gesprekken met fondsen, gemeenten en geïnteresseerde instellingen, onder andere om de financiering van een pilot rond te krijgen. De verwachting is dat in het najaar gestart kan worden met de bouw van de app en het werven van gebruikers en vrijwilligers. Schalken: “Op termijn gaat het gebruik van de app naar verwachting minder dan €2 per maand kosten, een schijntje ten opzichte van de kosten van een professionele hulpverlener. Het is mooi dat een internationale organisatie als HIMMS de potentie ervan ziet.”

NB. In de finale bleek dat VraagApp als enige nog in de conceptfase zat. Dat maakte het extra bijzonder. Het was vervolgens ook geen teleurstelling dat VraagApp niet in de prijzen viel.