Er komt steeds meer bewijs dat VraagApp werkt. Dat liet het halfjaar verslag zien dat ik onlangs publiceerde. Want:

 • Begeleiders zijn enthousiast over het concept.
 • Het gebruik van VraagApp groeit maandelijks met 25 procent.
 • Bij de meeste vragenstellers is sprake van herhalingsgebruik.
 • Uit interviews met vragenstellers krijgen we terug dat ze zich zelfstandiger en sterker voelen als ze hun vragen stellen aan VraagApp.
 • De antwoorden worden door de vragenstellers gemiddeld met een 3,9 (schaal van 1-5) beoordeeld.

Er zijn steeds meer organisaties en gemeenten die via hun begeleiders gratis abonnementen uitdelen aan cliënten en burgers. Een goed product is een voorwaarde voor succes, maar geen garantie. Hoe zorgen we dat meer en meer kwetsbare Nederlanders VraagApp kunnen gebruiken om hun zelfstandigheid te vergroten? Op basis van de ervaringen in de afgelopen zeven maanden zijn we tot onderstaande succesfactoren gekomen die het gebruik van VraagApp versnellen:

 1. Begeleiders hebben een smartphone met Android of iOS en ze kunnen zelf apps installeren op de telefoon.
 2. VraagApp staat standaard op een nieuwe smartphone die uitgereikt wordt aan een (nieuwe) begeleider.
 3. Alle begeleiders zijn standaard geautoriseerd om VraagApp-abonnementen uit te kunnen delen.
 4. Team VraagApp verzorgt mondeling voorlichting aan MT, teamleiders en begeleiders.
 5. VraagApp is onderdeel van de procedure ‘inwerken nieuwe teamleider / begeleider’ waarbij de medewerker zelfstandig een e-learning volgt over VraagApp.
 6. VraagApp is onderdeel van de procedure ‘intake nieuwe cliënt’. Daarbij wordt uitgelegd wat voor soort vragen aan VraagApp gesteld kunnen worden en wat voor soort vragen aan de begeleider.
 7. Begeleiders helpen bij het installeren van VraagApp en het stellen van de eerste (proef) vraag. (het proces van ‘voorlichten – installeren – vraag stellen’ hoeft maar 10 minuten in beslag te nemen)
 8. Verhalen van enthousiaste begeleiders en cliënten worden gedeeld via intranet, social media en interne congressen of bijeenkomsten.
 9. ‘VraagApp’ staat in het eerste jaar standaard op agenda van diverse overleggen (5 minuten: hoe gaat het, waar lopen jullie tegenaan).
 10. Cijfers over het gebruik van VraagApp door begeleiders en cliënten worden in 1e jaar maandelijks gedeeld met MT / teamleiders.
 11. Bestaande cliënten krijgen rechtstreeks voorlichting over VraagApp (middels brief of bijeenkomsten). Hierdoor zijn ze niet afhankelijk van een begeleider die er mogelijk niet aan toekomt.
 12. Zorg dat het uitdelen van abonnementen en enthousiasmeren van cliënten leuk is, met bijvoorbeeld taart voor best presterende teams. Of taart als doel gehaald wordt (‘volgende overleg hebben we X abonnementen uitgedeeld’).
 13. Begeleiders verwijzen voor VraagApp-achtige vragen die ze krijgen eerst naar VraagApp en informeren 1x per maand bij de cliënt of hij VraagApp nog gebruikt (tot gebruik routine wordt).
 14. In evaluaties met begeleiders vragen teamleiders naar het gebruik en de ervaring met VraagApp.
 15. Als Team VraagApp versturen we regelmatig in-app notificaties naar begeleiders en vragenstellers om de app onder de aandacht te brengen.

Heb jij ervaring met het introduceren en opschalen van e-health toepassingen? Ik ben benieuwd of je (een aantal van) bovenstaande punten herkent. Wat zijn bij jou de belangrijkste succesfactoren?