Om het gebruik van innovatieve middelen onder kwetsbare jongeren in de regio Nijmegen te stimuleren, ondertekenden minister Hugo de Jonge van VWS, Pluryn, VraagApp en diverse ketenpartners een Health Deal. Met de ondertekening stellen deelnemende partijen een concreet doel: het ondersteunen van jongeren in de regio bij hun stap naar zelfstandigheid, door het opschalen en doorontwikkelen van bestaande innovatieve toepassingen.

Minister de Jonge: “Koude techniek is een mooie aanvulling om warme zorg te kunnen bieden. Technologie kan mensen onafhankelijker maken. Zeker in de overgang van 18- naar 18+.” Als VraagApp zijn we blij dat Pluryn en de ministeries van Economische Zaken en VWS nu al de meerwaarde zien die VraagApp hierbij kan bieden. Minister de Jonge: “Als je in een rolstoel zit omdat je spastisch bent dan kan een app je nét dat stukje extra zelfvertrouwen geven om zélf op pad te gaan in plaats van met de instellingsbus.”

[tekst gaat door onder de foto]

VraagApp is ontwikkeld omdat veel mensen de samenleving ingewikkeld vinden. Technologie is de belangrijkste reden daarvan. Dagelijks zien de gebruikers van VraagApp daar helaas de voorbeelden van voorbij komen. Maar wij geloven ook dat als je technologie op de juiste wijze inzet, het als een stuk gereedschap kan dienen om je sterker en zelfstandiger te voelen. Minister de Jonge: “Technologie kan een zegen zijn voor mensen met een beperking. Mensen die net als ieder ander graag mee willen doen in deze samenleving. En die dat ook kunnen. Maar die door een lichte verstandelijke handicap, door aangeboren of niet-aangeboren hersenletsel, of door een psychische aandoening wél veel vaker tegen problemen aanlopen.”

Voor (kwetsbare) jongeren is de overgang van jeugd naar volwassenheid een moeilijke periode. Op het moment dat jongeren 18 jaar zijn geworden, worden allerlei volwassen keuzes van hen verwacht. Over wonen, opleiding, inkomen, over werk, zorg en ondersteuning. eHealth-technologie kan helpen deze overgang voor deze jongeren makkelijker te maken.

[tekst gaat door onder de foto]

Verschillende partijen zijn bij de Health Deal betrokken, zodat er vanuit uiteenlopende invalshoeken kan worden meegedacht. Deelnemers zijn: het ministerie van VWS, Pluryn, Koraal, Gemeente Nijmegen, Talis, Vilans, GGD Gelderland-Zuid, Werkbedrijf Rijk van Nijmegen, Digital Health Center, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ROC Nijmegen, Kristallis, Tarcisiusschool, Universiteit Twente, VraagApp, Tinybots, Sensara, Quli, Bindkracht 10 en het JongerenNetwerk.

Bron: Pluryn, Ministerie VWS, VraagApp