voor instellingen

VraagApp vergroot de zelfstandigheid van cliënten en vermindert de werkdruk van medewerkers. Praktische vragen worden niet langer gesteld aan begeleiders maar aan de deskundige vrijwilligers van VraagApp. Zo ondersteunt VraagApp het proces van veilig loslaten. Meer zelf. Minder zorg.

VraagApp is voor iedereen die regelmatig praktische vragen heeft. Bijvoorbeeld mensen met een lichte verstandelijke beperking, mensen met een psychische kwetsbaarheid, jongeren uit de jeugdzorg die op zichzelf moeten wonen, ouderen en mensen die laaggeletterd zijn. 

vergroot zelfstandigheid

door het netwerk van vrijwilligers zijn vragenstellers minder afhankelijk van begeleiders en naasten.

verlicht begeleiders

begeleiders ervaren minder werkdruk omdat ze bij praktische vragen naar VraagApp kunnen verwijzen. 

duurzaam

 kosten voor maatschappelijke ondersteuning worden voorkomen.
Eenvoudig
Begeleiders delen eenvoudig abonnementen uit

Divers
VraagApp is voor veel soorten vragen

Tekst of spraak
Vragen worden getypt of ingesproken

Aan de slag

VraagApp vergroot de zelfstandigheid van cliënten en verlaagt de werkdruk van medewerkers. Attendeer dus zoveel mogelijk medewerkers en cliënten op VraagApp.

Om continuïteit en support te blijven garanderen hebben we ook partners nodig. Instellingen, gemeenten, corporaties en fondsen die de meerwaarde zien van VraagApp daaraan willen bijdragen. Fonds Achterstandswijken Rotterdam is zo’n partner. Doet u ook mee? Betalende partners hebben bovendien een aantal voordelen op het gebied van pr, analyse en ondersteuning.

Neem contact op met Frank Schalken (06-43541970 / frank@vraagapp.nl) voor meer informatie over onze aanpak en het partnerschap.

U kunt ook direct een demo afspraak aanvragen.
Natuurlijk kunt u VraagApp nu alvast downloaden.

Hoe werkt VraagApp

Verhalen

“Het is prachtig als ze dankzij VraagApp zelf iets oplossen. En daardoor heb ik tijd voor andere dingen.”

Voorbeelden

Beveiliging

Wij hebben veel maatregelen genomen om VraagApp zo veilig mogelijk te maken.
De belangrijkste zijn:

  • vrijwilliger worden kan alleen op uitnodiging
  • vragenstellers zijn anoniem als ze contact hebben met een vrijwilliger
  • uitgebreide toezicht op gesprekken

Bekijk het volledige overzicht van veiligheidsmaatregelen.

Vraag over VraagApp?

Heb je een vraag over VraagApp? Kijk bij de veel gestelde vragen of het antwoord er tussen staat.

Heb je een andere vraag of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@vraagapp.nl of 020-8950780.

over ons

De mensen achter VraagApp hebben al meer dan 15 jaar ervaring met het ontwikkelen en aanbieden van succesvolle en veilige e-health oplossingen.

Prijzen