De gouden regels voor vrijwilligers

Veel mensen vinden de samenleving ingewikkeld. Als meedenker van VraagApp wil je hen helpen om zelfstandiger te worden. Top! Met deze gouden regels zorgen we ervoor dat meedenkers antwoord geven op een manier waar vragenstellers echt mee geholpen zijn. Mocht het nodig zijn, dan kan het voorkomen dat Team VraagApp contact met je opneemt om je aan een regel te herinneren.

Heb je vragen over de gouden regels? Laat het ons weten!

1. Accepteer geen vraag als je het antwoord niet weet

Soms is de verleiding groot om een vraag op te pakken, ook als je het antwoord eigenlijk niet weet.
VraagApp heeft genoeg vrijwilligers waardoor er altijd wel iemand is die het antwoord weet.
Weet je niet wat het antwoord is en kun je het ook niet opzoeken?
Laat de vraag dan gaan zodat een andere vrijwilliger kan helpen.

Fout:

Goed:

2. Accepteren is direct beantwoorden

Als jij  een vraag accepteert krijgt de vragensteller daar direct een melding van.
Hij verwacht dan snel een eerste reactie.
Accepteer dus geen vraag als je niet meteen tijd hebt.
Begin direct met typen/inspreken zodra je in een gesprek terecht komt met de vragensteller.
Ook als je eerst iets moet opzoeken voor hem.

Fout:

Goed:

3. Een gesproken vraag is een gesproken reactie

Als een vragensteller ervoor kiest om een vraag in te spreken, spreek dan ook altijd je antwoord in.
Er is namelijk een goede kans dat de vragensteller inspreekt omdat hij moeite heeft met schrijven én lezen.
Wil je liever niet inspreken? Accepteer dan de vraag niet.

Fout:

Goed:

4. Beantwoord geen medische vragen

VraagApp is niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.
Toch kan het zijn dat een vragensteller zo’n vraag stelt.
Als je een medische vraag krijgt dan verwijs je naar de huisarts.

Fout:

Goed:

5. Gebruik korte zinnen

Veel vragenstellers hebben moeite met lezen.
Verstuur daarom geen lange zinnen (met komma’s).

Fout:

Goed:

6. Verstuur iedere nieuwe zin in een nieuw bericht

Veel vragenstellers hebben moeite met lezen.
Lange berichten kunnen ervoor zorgen dat zij afhaken.
Verstuur daarom nieuwe zinnen in een nieuw bericht zodat je reactie makkelijker te lezen is.

Fout:

Goed:

7. Eén ding tegelijk

Om een vragensteller zo goed mogelijk te helpen is structuur in het gesprek belangrijk.
Kies daarom één onderwerp tegelijk om op in te gaan.
Stel niet meer dan één vraag tegelijk.
En beperk de keuzemogelijkheden.

Fout:

Goed:

8. Gebruik geen beeldspraak

Vragenstellers hebben vaak een beperkt abstract denkvermogen.
Zij nemen uitdrukkingen, gezegdes en spreekwoorden daarom soms letterlijk.
Gebruik dus geen moeilijke begrippen, maar concrete taal.

Fout:

Goed:

9. Verwijs alleen naar websites als je het begeleidt

Vragenstellers vinden het vaak lastig om een weg te vinden op het internet.
Daarom stellen ze hun vraag aan VraagApp.
Verwijs dus alleen naar een website als je zeker weet dat die pagina geschikt is voor mensen met een beperkte taalontwikkeling.
En verwijs bij kookvragen alleen naar een verpakking als je zeker weet dat ze die begrijpen.
Als je toch denkt dat het goed is om te verwijzen naar informatie op een website of verpakking, geef dan expliciet aan dat je beschikbaar bent om iets toe te lichten als er wat onduidelijk is.

Fout:

Goed:

10. Stel geen suggestieve vragen

Sommige vragenstellers durven niet aan te geven dat ze iets niet snappen.
Een suggestieve vraag (“Is het duidelijk?”) zullen ze dan snel met ‘ja’ beantwoorden, ook als jouw antwoord niet duidelijk is.
Voorkom dat mensen ‘ja’ zeggen terwijl het ‘nee’ is door ze de ruimte te geven.

Fout:

Goed:

11. Raak niet gefrustreerd

Sommige vragenstellers reageren snel emotioneel.
Ze hebben af en toe moeite met inleven in de ander.
Bijvoorbeeld als ze iets niet snappen.
Laat je niet uit het veld slaan door een verrassende reactie.
Een met begrip geholpen vragensteller is vaak enorm dankbaar!

Fout:

Goed:

12. Ga discreet om met persoonlijke informatie

Vragenstellers worden verzocht om alleen persoonlijke gegevens te delen als het echt nodig is.
Het kan dus zijn dat je iets persoonlijks te weten komt over de persoon die je helpt.
Ga altijd discreet om met deze informatie.
En vraag nooit naar persoonlijke informatie die niet per se nodig is om de vraag te kunnen beantwoorden.