De gemeente Soest heeft besloten een pilot met VraagApp te gaan draaien. De proef wordt betaald uit het Innovatiefonds Sociaal Domein. Dit gemeentelijke fonds bestaat sinds juli vorig jaar en is bestemd voor initiatieven op het gebied van zorg, zelfredzaamheid, participatie en veiligheid.

Het betreft een pilot, zegt wethouder Nermina Kundic. ,,We gaan hem een jaar gebruiken en dan bekijken of er verbeteringen mogelijk zijn.” De app is geschikt voor mensen met een lichte verstandelijke beperking, laaggeletterden, ouderen, jongeren uit de jeugdzorg die op eigen benen moeten leren staan en mensen met ernstige psychiatrische problemen.

Lees het hele bericht ‘Vraagapp kan kwetsbare Soesters helpen‘ in de Soester Courant.