Als de vragensteller vreemde dingen vertelt of als er een andere reden is waarom je je zorgen maakt om de vragensteller kan je dat ons melden.

Boven in het scherm waar je het gesprek hebt, is een knop ‘dit is niet oké’.
Als je daar op klikt, gaat er een melding naar Team VraagApp. (Je kan dan als je wilt ook het gesprek stoppen.)
Wij bekijken dat gesprek dan heel goed.
Afhankelijk van de situatie kunnen wij er voor kiezen om contact op te nemen met de vragensteller.
Zo nodig kunnen we de vragensteller ook blokkeren.