De veiligheid van de vragenstellers en vrijwilligers heeft bij ons alle aandacht.
Wij doen heel veel om te voorkomen dat ze in situaties komen die ze niet prettig vinden.
Of dat hun persoonlijke gegevens bekend worden bij anderen.

VraagApp heeft daarom diverse maatregelen genomen om:

  • ongewenst gedrag te voorkomen
  • ongewenst gedrag vast te stellen
  • in te grijpen bij ongewenst gedrag.

We hebben een overzicht van alle beveiligingsmaatregelen gemaakt.