Vorige week heb je kunnen lezen dat we druk zijn met de voorbereidingen voor het testen van een prototype. Ondertussen hebben we al circa 50 testers geworven; 25 mensen die VraagApp als vragensteller gaan gebruiken en 25 mensen die meedenker worden. We hopen dit weekend te kunnen starten met de eerste groepen, ondertussen werven we verder!

Spanning vooraf

Het is voor ons heel spannend hoe de test gaat verlopen. Vragen die ons bezighouden zijn:

 • Willen mensen wel vragen stellen aan onbekenden?
 • Lukt dat met een app die je niet kent?
 • Waar gaan mensen vragen over stellen?
 • Kunnen ze hun vraag goed formuleren?
 • Kunnen meedenkers antwoord geven op die vragen?
 • Op welke tijden gaan mensen vragen stellen?
 • Op welke tijden willen mensen antwoord geven?
 • Hoe vaak gaan ze vragen stellen?
 • Hoe lang duurt het voordat een vrijwilliger aangeeft beschikbaar te zijn om een vraag te beantwoorden?
 • Hoe lang duurt het om een vraag te beantwoorden?
 • Welke functionaliteiten gaan mensen gebruiken (typen, inspreken, foto, video)?
 • Geeft het vrijwilligers voldoende voldoening?

De gemeente als klant

Naast het voorbereiden van de test ben ik me verder aan het oriënteren op ons toekomstige businessmodel. Op dit moment kunnen instellingen bij voorinkoop licenties afnemen van VraagApp voor hun cliënten. Zo kost het bijvoorbeeld €9000,- om 600 cliënten 1,5 jaar gratis gebruik te laten maken van VraagApp.

Daarnaast lijken gemeentes ook logische klanten, om te zorgen dat hun inwoners zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen en leven. 1,5 jaar geleden merkte ik dat gemeentes het nog ingewikkeld vonden om rechtstreeks zaken te doen. ‘We hebben al 175 zorginstellingen waar we zaken mee doen, we willen er geen nieuwe contractanten bij. Doe maar een voorstel via een zorginstelling”. Dat was zo ongeveer het antwoord dat ik dan kreeg. Maar we zijn zoals gezegd 1,5 jaar verder. Steeds meer gemeentes begrijpen dat innovatie gestimuleerd moet worden en dat nieuwe toetreders daar een belangrijke rol in kunnen spelen. Omdat ik maar tot op zekere hoogte bekend ben met de gemeentelijke mores, ga ik me daar de komende maanden verder in verdiepen. Hopelijk ook via het City Health programma van de gemeente Amsterdam en Impact Hub Amsterdam. Met dat programma wil de gemeente Amsterdam de sociale ondernemers en de beleidsmedewerkers binnen de gemeente stimuleren om elkaar te vinden en samen tot innovatieve oplossingen te komen voor de maatschappelijke uitdagingen. Dit leidt idealiter tot het onderhands inkopen van de oplossing of anderszins te investeren in de oplossing. Met VraagApp horen we hopelijk tot de 24 geselecteerde initiatieven die volgende week mogen pitchen.

Heb jij zelf trouwens ideeën hoe we gemeentes als klant kunnen binnenhalen of heb je relevante contacten, dan hoor ik dat heel graag!

Een derde mogelijkheid die voor de hand ligt is dat gebruikers zelf VraagApp gaan aanschaffen. Idee is dat als VraagApp er is, mensen een aantal vragen gratis kunnen stellen en zich daarna kunnen abonneren. De technisch / financieel afwikkeling daarvan is uiteraard een aandachtspunt om te zorgen dat het voor gebruikers werkt, en wijzelf niet meer geld kwijt zijn met de boekhouding dan dat het abonnement kost. Om die reden ben ik vanmorgen begonnen me te verdiepen in Mollie dat de betalingen voor €0,29 per transactie kan verzorgen.