Wekelijks blog ik over de ontwikkelingen rond de online service VraagApp. Deze blog gaat over het voorbereiden van de test en wat daar allemaal blij komt kijken. Gelukkig hoef ik dat vanaf deze week niet meer alleen te doen. Want Joëlle Lafeber is als Community Manager aan de slag gegaan voor VraagApp.

Over Joëlle Lafeber

Joëlle onderzoekt de wensen van de gebruikers en de wijze waarop ze VraagApp gebruiken. Ze werkt aan VraagApp vanuit een diep interesse voor kwaliteit van leven en voor het menselijk denken. Eerder werkte zij met ervaringsdeskundigen om de kwaliteit van zorg voor mensen met een psychische kwetsbaarheid te verbeteren. Daarnaast deed zij wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van body and mind trainingen op het cognitief functioneren bij oudere volwassenen. Joëlle studeerde ‘Brain & Cognitive Sciences’ aan de Universiteit van Amsterdam en daarvoor ’Taal en Cognitie’ aan de Universiteit van Utrecht.

Over het voorbereiden van de gebruikerstesten

De komende weken willen we samen met ongeveer 30 mensen met een lichte verstandelijke beperking en 30 vrijwilligers gaan testen hoe het is om dagelijkse vragen te stellen via een app, aan mensen die je niet kent. We hebben diverse WhatsApp- achtige apps bestudeerd en er was er maar één (of gelukkig één) die aan onze wensen voldeed, Telegram. Die gaan we dus inzetten bij het testen. Apps als Signal, Wire, Kik Messenger, WeChat en Viber vielen af omdat ze niet in het Nederlands beschikbaar zijn, je eerst een uitgebreid account moet aanmaken, of niet beschikbaar zijn op oudere Android versies. Dat laatste is relevant omdat we de indruk hebben dat veel van onze potentiële vragenstellers relatief oude Android versie hebben draaien.

Om Telegram te installeren op de telefoon is het handig om gebruikers een instructie te geven. Ik had gedacht dat je die zo van internet kon plukken, maar ze waren onvindbaar. Dan maar zelf maken. En er tegenaan lopen dat het installeren bij bijna iedere Android versie anders verloopt.

Ook hebben we voor de testers ‘informed consent’ formulieren opgesteld, oftewel toestemmingsverklaringen. Ze moeten immers beseffen dat ze meedoen aan een onderzoek, dat daar altijd bepaalde risico’s aan zitten en dat iedereen zelf verantwoordelijkheid draagt voor zijn eigen acties. Geen hoogdravende juridische taal, maar informatie die iedereen kan begrijpen. Doe je zelf wel eens onderzoek onder mensen met een licht verstandelijke beperking? Misschien vind je het leuk om onze toestemmingsverklaring te bekijken.

Hoewel we de werving en communicatie met de testers zo veel mogelijk online doen, heb ik de eerste geïnteresseerden woensdag live gezien. Een groep jongeren tussen de 17 en 19 jaar, stage lopend bij het Franciscus Gasthuis & Vlietland in Schiedam zie foto). Dagelijks komen ze eerst een uur bij elkaar en daarna gaan ze als assistent hun afdeling op. Een aantal waren al doorgestroomd naar een reguliere baan, zeer inspirerend. Maar goed, ik kwam niet voor inspiratie ☺ Ik kwam om testers te werven en de testen of het voorbereiden van de test goed zou verlopen (volgt u het nog?). Zes aanmeldingen, een informed consent die goed begrepen werd en het installeren van Telegram verliep ook goed. En opnieuw leerzaam om de potentiële gebruikers te zien en te spreken. Opvallend, of misschien juist niet, er was grote variatie. De ene doorliep in zijn eentje keurig de instructie, de tweede deed het samen met zijn buurman en de derde ging gewoon aan de slag. Dezelfde leerstijlen dus als mensen zonder beperking.

Ik wil afsluiten met het opnieuw benadrukken dat het ontzettend leerzaam is om volgens de lean start-up methode VraagApp te ontwikkelen. We krijgen direct veel gebruikerservaringen terug. De werving, toestemming en dergelijke hebben we als we echt live zijn al eens een keer doorlopen en zo halen we de eerste kinderziektes er nu al uit. Eric Ries, auteur van het gelijknamige boek heeft er definitief een fan bij!