Woensdag hoorde ik dat we definitief van start kunnen gaan met het ontwikkelen en aanbieden van Vraagapp. Ik wil je de komende tijd in een wekelijkse blog graag meenemen in onze ontwikkelingen en dilemma’s. Deze week blik ik dagelijks terug op de afgelopen 1,5 jaar. Dinsdag schreef ik over het ontstaan van het concept Vraagapp. Gister over de funding en de naam. En vandaag over de juridische constructie en de lean-startup methodiek die we gaan volgen.

Sociale onderneming

In overleg met de fondsen die Vraagapp mede financieren én de belangenvereniging LFB is besloten Vraagapp vanaf de start vanuit een sociale onderneming te gaan ontwikkelen en aanbieden. Hiervoor is de sociale onderneming 3 Times Impact opgericht. Om een aantal redenen is hiervoor gekozen:

  • Fiscaal: btw van toeleveranciers hoeft geen onderdeel uit te maken van de projectbegroting
  • Juridisch: na afloop van de projectperiode hoeven niet alle contracten overgezet te worden
  • Flexibel: Bij toekomstige opschaling zijn ook participaties van maatschappelijke investeerders mogelijk
  • Focus: Duidelijke positionering vanaf de start.

Samen met de LFB is de sociale onderneming 3 Times Impact de komende twee jaar verantwoordelijk voor het ontwikkelen en aanbieden van de app aan mensen met een licht verstandelijke beperking. Wat maakt 3 Times Impact een sociale onderneming

  • Het heeft maatschappelijke impact als primaire doelstelling
  • Het heeft beperkingen ten aanzien van eventuele winstuitkering
  • Het heeft een nog op te richten Raad van Commisarissen die de verschillende stakeholders zullen vertegenwoordigen
  • Het heeft transparantie in haar DNA (deze blogs zouden daar een voorbeeld van moeten zijn).

In de toekomst wil 3 Times Impact tevens dat tenminste 50% van haar medewerkersbestand bestaat uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Lean-startup De komende 6 maanden zijn gereserveerd voor het ontwikkelen van de online service. Het concept van Vraagapp is met veel enthousiasme ontvangen in het veld. Maar het zou niet het eerste concept zijn dat briljant was op papier, maar in werkelijkheid niet gebruikt wordt. De eerste stappen zijn gezet om te komen tot een dienst die aansluit op de onvervulde behoeften. Het concept is logisch ontwikkeld op basis van een uitgebreid vooronderzoek. Vertegenwoordigers van de doelgroep, in de vorm van vele instellingen en verschillende belangenverenigingen erkennen het probleem en geloven in de oplossing. Een concept als Be My Eyes, waarbij mensen met een visuele beperking vragen kunnen stellen aan flexwilligers via een app, heeft conceptueel veel gelijkenis en laat zien dat mensen massaal bereid zijn om anderen te helpen.

En toch. Het is goed om te weten waar we naar toe willen, het is nu we beginnen met ontwikkelen tijd om dat ook direct los te laten. De lean-startup methodiek gaat ons daarbij helpen. Voor een perfectionist als ik een spannende exercitie. Gelukkig heb ik een geweldige lean-startup expert gevonden die het team komt versterken, Jeroen de Vos. We beginnen niet met het maken van een basis design en product om voor te leggen aan een klankbordgroep. Nee, we beginnen maar met het vinden van 72 testers: 36 mensen die regelmatig alledaagse vragen hebben en 36 mensen die op zoek zijn naar flexibel vrijwilligerswerk. Met een whatsapp-achtig product gaan we Vraagapp nabootsen om te achterhalen voor wat voor soort vragen de app wel en niet gebruikt wordt, welke communicatiefunctionaliteit de voorkeur heeft, wat wel werkt en wat juist niet. Zo voorkomen we dat we functionaliteiten bouwen die er niet toe doen en onderzoeken we onze hypotheses. Een van de te onderzoeken hypotheses heeft te maken met vraagverlegenheid. Veel mensen vinden het lastig om hulp te vragen aan bekenden. Leidt het stellen van vragen aan bekenden tot een gevoel van afhankelijkheid en vragen stellen aan onbekenden tot een gevoel van zelfstandigheid? We gaan het onderzoeken. Leuk als je daarbij wil meehelpen als tester.

Morgen blog ik verder, over een vacature waar maar 1 reactie op kwam. En als je je voorkeur voor Vraagapp of VraagApp wil doorgeven, dan hoor ik het nog graag!