Een maand geleden lanceerden we het 2-sided platform VraagApp: snel antwoord van vrijwilligers op je dagelijkse vragen. Nu mijn eerste blog sinds die lancering. Wat zijn de eerste ervaringen?

  • Iedere partnerinstelling heeft een interne beheerder aangesteld die begeleiders eenvoudig kan autoriseren om abonnementen uit te delen én een interne ambassadeur om collega’s te informeren en enthousiasmeren over VraagApp.
  • Van de 6 partnerinstellingen zijn er nu 4 begonnen met het beschikbaar stellen van VraagApp aan hun cliënten. De twee andere volgen op korte termijn. Vanuit diverse andere instellingen is er ook interesse om VraagApp beschikbaar te gaan stellen aan clënten.
  • We zijn in gesprek met zowel de gemeente Amsterdam als de gemeente Rotterdam om een pilot uit te gaan voeren rond VraagApp.
  • De eerste voorlichting aan ambulante begeleiders heeft plaatsgevonden bij ASVZ. Het was voor iedereen direct een groot succes. Men was enthousiast over ervaringsdeskundige Micky die samen met collega Joëlle de voorlichting gaf én over VraagApp zelf. Alle (!) 20 aanwezigen gaven aan dat cliënten van hun baat konden hebben bij VraagApp.
  • We krijgen veel enthousiaste reacties uit het veld over de lancering van VraagApp.
  • Mensen zijn nog terughoudend om zelf een abonnement van VraagApp via de website aan te schaffen.
  • De werving van vrijwilligers gaat zoals verwacht ‘vanzelf’. We moeten alert zijn dat de verhouding vrijwilliger – vragensteller niet scheef gaat lopen.
  • We hebben op dit moment 36 vragenstellers, 95 vrijwilligers en 110 gestelde vragen.
  • Vragenstellers hebben in gemiddeld 10 minuten een vrijwilliger beschikbaar, ten opzichte van 45 minuten in de vorige test.
  • Verschillende vragenstellers lijken de behoefte te hebben om een oefenvraag te stellen voordat ze een ‘echte’ vraag gaan stellen.

We zijn ook weer begonnen met het interviewen van gebruikers. Dat levert hele waardevolle inzichten op ‘waarom’ en ‘hoe’ VraagApp gebruikt wordt, of juist niet. Zo interviewde ik afgelopen week een vragensteller. Op de vraag ‘wat was de reden dat je VraagApp gebruikte’, antwoordde hij “Mijn begeleider zei ‘Ik heb geen tijd, vraag het maar aan VraagApp”. Er klonk geen enkel gevoel van afwijzing door in zijn stem.