De vakantie zit er op. Binnen een maand willen we Vraagbcpp landelijk lanceren. Graag deel ik met je wat er de afgelopen weken gedaan is en wat er nog moet gebeuren voordat VraagApp voor iedereen beschikbaar is.

Testen

In het voorjaar hebben we het concept van VraagApp getest met Telegram, vergelijkbaar aan WhatsApp, maar sinds een paar dagen vooral bekend door lokterroristen. Die deden er voor zover ik weet bij onze test niet mee. De ervaringen uit die test en de vele interviews die we deden met vragenstellers, vrijwilligers, begeleiders en familie hebben tot een eerste versie van VraagApp geleid. Nadat bijna alle technische problemen verholpen waren, hebben we VraagApp vanaf begin augustus beschikbaar gesteld aan ruim 50 testers, zowel vragenstellers als vrijwilligers. De test verloopt tot nu toe naar tevredenheid. Technisch zijn er alleen kleine problemen waarvan de meesten eind september opgelost zullen zijn. We krijgen goede feedback van gebruikers (‘Krijgt de vragensteller ook mijn 06 nummer te zien?’ Nee. Dat moeten we dus expliciet gaan noemen). En er zijn de afgelopen weken al 60 vragen van 22 vragenstellers beantwoord door 20 vrijwilligers.

Abonnementen

Om vragen te kunnen stellen heb je straks een abonnement nodig. In de voorverkoop hebben 6 instellingen in totaal al 3000 abonnementen gekocht. De verwachting is dat andere organisaties de komende maanden ook abonnementen gaan afnemen voor hun cliënten. Hoe gaan we zorgen dat cliënten straks zo eenvoudig mogelijk aan de slag kunnen? Hier hebben we ons in de zomer over gebogen. De uitkomst is dat begeleiders straks de abonnementen verstrekken, omdat VraagApp een aanvulling is op de ondersteuning die ze al bieden. Er komt een speciale begeleider-modus in VraagApp, waar het invullen van het 06-nummer van de cliënt voldoende is om een abonnement te verstrekken.

Daarnaast kunnen mensen straks zelfstandig een abonnement kopen via de website, voor zichzelf of bijvoorbeeld voor een familielid. Deze webshop hopen we eind september ook operationeel te hebben.

Ondersteunen van familie en begeleiders

Familie en begeleiders spelen naar verwachting een belangrijke rol in het succes van VraagApp. Best Practises zijn we aan het verzamelen en gaan we delen. Hoe kan je VraagApp introduceren? Hoe neem je eventuele drempels weg? Hoe kan je helpen om van VraagApp een routine te maken? Via de website willen we ervaringen van familieleden en begeleiders delen. We hebben allen immers hetzelfde doel: zorgen dat mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.

Website

Samen met Arjen Oenema en Annemarie Helms ben ik druk bezig om de website opnieuw in te richten. Van een website waar het concept werd uitgelicht gaan we naar een site waar het product centraal staat. En gaan we uitleggen wat vragenstellers, vrijwilligers, instellingen, begeleiders, gemeenten en bedrijven aan VraagApp hebben.

Droom

Ik heb een droom. Met elkaar maken we ingewikkelde zaken weer gemakkelijk. Voor tienduizenden mensen. Samen kunnen we een revolutie veroorzaken. Vrijwilligers, begeleiders, familie. Vragenstellers. Er zijn nog 100 dingen die beter kunnen in VraagApp. Maar het concept werkt. Dat zie ik aan de vragen die nu al dagelijks gesteld en beantwoord worden. Doe je mee?