De afgelopen weken waren we druk met het definitief maken van de bètaversie van VraagApp. Voor de niet technische lezer, dat is de eerste versie die we eind juli onder gebruikers willen gaan testen.

Interactie-ontwerp

Op basis van het oorspronkelijke concept, de test die we in april hebben uitgevoerd met een prototype en de vele interviews die teamleden Joelle Lafeber en Jeroen de Vosgehouden hebben met vragenstellers, meedenkers en begeleiders heb ik samen met Joelle een eerste gedetailleerde beschrijving gemaakt.

De teamleden van Reframing Studio, Arjen Oenema en Beatrijs Voorneman, zijn hier vervolgens mee aan de slag gegaan om een interactie-ontwerp te maken en de designs. Het interactie-ontwerp is een flow-schema waarin ieder scherm van de app beschreven staat en wat er gebeurt als je op iedere knop drukt. De ‘definitieve’ flow waar we nu mee geëindigd zijn, is wel 2 keer zo uitgebreid als de versie van 6 weken terug. Hoe meer je er mee bezig bent, hoe meer je ontdekt dat er uitzonderingen zijn waar je rekening mee moet houden en er doodlopende wegen zijn die je eerder niet had ontdekt. Het leuke is dat iedereen in het team er een mening over heeft. En dat is goed, want de ene richt zich meer op gebruiksgemak, de ander heeft specifieke kennis van de doelgroep, de derde kijkt naar de technische consequenties en de vierde naar de juridische. En de enkele keren dat men het niet met elkaar eens is mag ik de knoop doorhakken.

Gebruikerstest

Het interactie-ontwerp is vorige week definitief gemaakt. De teamleden van De Wortel van Drie waren ondertussen al enkele weken druk met bouwen. De standaard teksten van elk scherm zijn door Joëlle en ondergetekende geschreven en aangescherpt op basis van de feedback van de ontwerpers. Momenteel is Reframing Studio de laatste hand aan het leggen aan het design. Van ieder scherm is een ontwerp gemaakt. De belangrijkste schermen voor de vragenstellers zijn onlangs als test voorgelegd aan ervaringsdeskundigen van de LFB en van partner ’s Heerenloo. De installatie- en aanmeldprocedure, ook wel de onboarding genaamd, hebben ze doorlopen. En we hebben onderzocht of het stellen van een vraag eenvoudig verliep. Dat alles konden we natuurlijk nog niet testen met de app zelf, want die is er nog niet, maar de ontwerpen werden getoond op een scherm van een smartphone en zo zag het er al levensecht uit.

De test leverde een aantal opvallende uitkomsten op. Zo wilden we veel te veel kwijt in de onboarding. Schrappen van een aantal schermen was noodzakelijk. Verder hadden we een virtuele begeleider Anne bedacht, die gebruikers door de stappen heen loodste. Dit concept bleek toch te ingewikkeld, sommige gebruikers dachten dat Anne ook vragen zou gaan beantwoorden.

Het stellen van een fictieve vraag door de testgroep leverde ook goede inzichten op. We hadden altijd het voornemen om vragenstellers eerst een categorie te laten selecteren voordat ze een vraag zouden stellen, waarna matching met de meedenker op basis van de categorieën kan plaatsvinden. Zo krijgt bijvoorbeeld een vrijwilliger die aangeeft alleen vragen over koken te willen beantwoorden, ook alleen notificaties van dit soort vragen. De test moest uitsluitsel geven of mensen met een cognitieve beperking in staat waren om fictieve vragen in de juiste categorie in te delen. Dit ging verrassend goed. Check.

De meest essentiële uitkomst die de test opleverde was dat toen we mensen vroegen om een vraag te stellen, ze geen knop konden vinden om op te drukken. Het grote rode vlak bovenaan het scherm dat verder leeg was, werd niet als een knop gezien, maar als de titel van de pagina! Nadat de knop halverwege de dag naar de onderkant van het scherm was verplaatst, was het voor de testers die daarna kwamen direct duidelijk dat dat de knop was (zie afbeelding). Stel dat we die test niet gedaan hadden…

Eén Vandaag

Voordat ik afsluit is het misschien nog leuk om te vermelden dat ik deze week samen met ervaringsdeskundige Michiel Zeeuw geïnterviewd ben door Eén Vandaag. Aanleiding was een artikel in het AD genaamd ‘GGD maakt zich zorgen over afhakers e-health’, waarin de GGD waarschuwt dat e-health toepassingen te veel iets voor hoger opgeleiden gaan worden. We mochten vertellen hoe wij VraagApp dat juist gericht is op lager opgeleiden, ontwikkelen. Het item wordt komende week uitgezonden. Ijs en weder dienende.

Iedere week blog ik over de ontwikkelingen rond VraagApp. Kijk voor een overzicht van alle blogs op www.vraagapp.nl/nieuws of op mijn linkedin-profiel.