VraagApp richt zich op mensen met een lichtere verstandelijke beperking en zal naar verwachting ook geschikt zijn voor mensen met een ernstige psychische aandoening, laaggeletterden, ouderen en nieuwkomers (vluchtelingen). Maar wie gaat de app uiteindelijk betalen?

Via subsidie van fondsen en instellingen én de voorverkoop van licenties aan 6 instellingen hebben we de mogelijkheid gecreëerd om het komende jaar te onderzoeken wie de meest voor de hand liggende betalende klanten zijn. In het Amsterdam City Fellowship Programma dat ik volg onderzoek ik momenteel de opties. Wat vind jij van onderstaande opties?

Vragenstellers

Gebruikers ervaren meer zelfstandigheid en minder stress middels het gebruik van VraagApp. Zij zouden zelf de verwachte kosten van €1,- a €1,25 per maand kunnen betalen. We weten echter dat een deel van hen weinig geld heeft. En welke ervaring hebben ze met het doen van online aankopen?

Familie van vragenstellers

Een deel van de doelgroep stelt nu zijn dagelijkse vragen aan familie. Familie die het belang heeft dat zoon, dochter, broer, zus, vader of moeder zo zelfstandig mogelijk kan leven. Die zich soms afvraagt hoe het moet als ze zelf niet (meer) beschikbaar zijn. Waarbij oplossingen wel veilig moeten zijn. Sluit VraagApp voldoende aan op hun behoeften en zijn ze bereid daarvoor te betalen?

Instellingen

Hebben in hun DNA om cliënten een zo zelfstandig mogelijk leven te laten leiden. Hebben begeleiders om cliënten daarin te ondersteunen. Waarbij een substantieel deel van de begeleiding zit in het beantwoorden van alledaagse vragen, wat de vrijwilligers van VraagApp over het algemeen net zo goed én sneller kunnen. VraagApp bespaart naar verwachting begeleidingstijd. Daarmee wordt de investering terugbetaald. Is het zo simpel? Of zijn ze bang dat ze zich met VraagApp in de vingers snijden omdat ze vervolgens minder vergoed krijgen?

Gemeenten

Hebben de begeleiding van diverse van onze doelgroepen als hun maatschappelijke taak en kopen dat in bij gespecialiseerde instellingen. Zouden ze VraagApp ook rechtstreeks willen inkopen als alternatief of aanvulling op? Wat is er voor nodig om zo’n contract te krijgen?

Zorgverzekeraars

Een deel van de doelgroep maakt gebruik van de wet langdurige zorg, vergoed door zorgverzekeraars. Tevens voorkomt VraagApp dat kleine alledaagse vragen uitgroeien tot grotere zorgvragen. Niet voor niets is het Innovatiefonds Zorgverzekeraars een van de subsidiegevers. Kunnen zorgverzekeraars ook in de toekomst een structurele financier worden?

Ondernemers

Een deel van de mensen waar VraagApp zich op richt is werkzaam bij kleine en grote ondernemingen. Deze werkgevers hebben er een belang bij dat hun medewerkers zo zorgeloos mogelijk kunnen leven. Willen zij dit ook vertalen in een kopen van licenties van VraagApp voor hun medewerkers?

White label

VraagApp zou als white label beschikbaar kunnen komen voor leveranciers van andere (technologische) producten en diensten. Wij krijgen een vergoeding en blijven verantwoordelijk voor de community van vrijwilligers. Voor welke leveranciers zou dat interessant kunnen zijn?

Vrijwilligers

Zouden er (in de toekomst) vrijwilligers zijn die ook een financiële donatie willen doen om te zorgen dat het gebruik van de app voor vragenstellers gratis is?

Aanvullende diensten

Kunnen we in de toekomst zelfstandig of in samenwerking met partners aanvullende diensten aanbieden waardoor het gebruik van VraagApp gratis is?

Wil jij me helpen met het beantwoorden van de vele vragen hierboven? Ik hoor graag jouw mening. Of kan je me introduceren bij een van die genoemde partijen zodat ik de straks de juiste keuzes kan maken? Super.

Iedere week blog ik over de ontwikkelingen rond VraagApp. Kijk voor een overzicht van alle blogs op www.vraagapp.nl/nieuws.