Deze week schreef ik al dat VraagApp geselecteerd is voor het City Fellowship Programma van de Gemeente Amsterdam. Doel is om te zorgen dat sociale innovaties op het gebied van health de uitdagingen van de stad te lijf gaan. En we zijn ook al gestart. Zo hebben we bijvoorbeeld een hele inspirerende masterclass branding ontvangen van Marta Marszal van Remember To Play.

Via onderwerpen als missie, visie, ideale klant en positionering kwamen we uit bij het bepalen van de kernwaarden van je organisatie. Nadat ik mijn eerste ideeën daaromtrent had opgeschreven, had ik de dag erna al de behoefte om collega Joelle hierbij te betrekken. Altijd een goed teken als je iets geleerds direct in de praktijk wilt toepassen. Ik besloot om niet mijn lijstje aan haar voor te leggen en om commentaar te vragen, maar om haar eerst zelf de oefening te laten doen. Opvallend was vervolgens de gelijkenis tussen onze twee lijstjes. Dit is het geworden. Voor dit moment, want bij een startup staat niks lang vast merk ik.

Verbinden

VraagApp verbindt mensen met een vraag aan mensen die veel weten, of handig zijn om dingen op te zoeken. We verbinden groepen mensen die normaal gesproken niet zo snel contact met elkaar hebben. We richten ons op mensen met een cognitieve beperking, momenteel voornamelijk mensen met een lichtere verstandelijke beperking. Een deel van hen leert helaas nog steeds dat het niet verstandig is om in het leven contact te hebben met onbekenden. Omdat die misbruik van je kunnen maken. VraagApp laat hun op een gecontroleerde manier in contact brengen met onbekenden wat moet leiden tot een positieve ervaring. Hopelijk is het ook een zetje de goede kant op in andere levenssituaties. Voor veel meedenkers is VraagApp de eerste keer dat ze in contact komen met mensen met een verstandelijke beperking. Deze verbinding leidt tot meer onderling begrip.

Gelijkwaardigheid

VraagApp heeft als doel om gelijkwaardigheid te creëren. Dat mensen met een cognitieve beperking de samenleving niet complexer ervaren dan mensen zonder beperking. Dat wat wij nastreven zullen wij in alles zelf ook uitstralen.

Gelijkwaardigheid hoeft niet te zijn dat je er hetzelfde uithaalt. Als je op marktplaats iets koopt krijg jij een product, de andere geld. Dat is qua uitkomst niet hetzelfde. Maar je bent wel gelijkwaardig. Gelijkwaardig is niet dat iedereen dezelfde informatie krijgt, maar wel dat iedereen de informatie snapt. Of je nu vragensteller bent of meedenker. Ons ultieme doel is dat mensen met een cognitieve beperking ook meedenker worden. ‘Je hebt regelmatig vragen over koken en ontvangen brieven, maar je hebt veel verstand van het openbaar vervoer’. We hebben lang nagedacht of we dit vanaf de start al willen, maar om de basis goed neer te zetten hebben we besloten de rollen van vragensteller en meedenker nu nog gescheiden te houden.

In de eerste testfase zijn we er achter gekomen dat begeleiders en familie van mensen met een lichte verstandelijke beperking nog een belangrijke rol spelen in de acceptatie van VraagApp. In ons streven naar gelijkwaardigheid hadden we die al iets te snel afgeschreven. Ten onrechte.

Vertrouwen

Wij vragen vragenstellers om zich kwetsbaar op te stellen. En meedenkers om vrijwillig hun tijd beschikbaar te stellen. Dit doen ze alleen als ze vertrouwen hebben in onze missie. Dat vertrouwen moeten we iedere dag verdienen. Door transparant te zijn in wat we doen en waarom. Door goed bereikbaar te zijn. Door vragenstellers te garanderen dat ze altijd een antwoord krijgen op hun vraag. Door oprecht te zijn en dit ook te faciliteren in het contact tussen vragenstellers en meedenkers.

Door vertrouwen te hebben in de kwaliteiten van onze meedenkers, medewerkers, en partners gaat VraagApp voor heel veel mensen het verschil maken in hun leven.

Sinds we deze drie kernwaarden geformuleerd hebben zie ik ze opeens overal terugkomen. Zo vroeg ik onze veiligheidsadviseur Winfried Tilanus hoe hij aankijkt naar onze beoogde wervingsaanpak van meedenkers, waarbij je alleen meedenker kan worden als je bent uitgenodigd door een bestaande vragensteller of meedenker. Zo begon hij zijn antwoord:

“In essentie gaat het hier om vertrouwen. Het vertrouwen dat iemand in staat is om de vragen op een goede manier te beantwoorden en het vertrouwen dat iemand de vragen op een integere manier zal beantwoorden. Een “web van vertrouwen” is een redelijk sterke manier om dat vertrouwen op te bouwen: je laat mensen met wie je al een relatie hebt garant staan voor de andere relatie.”

Hoe kijk jij naar onze kernwaarden? Mis je iets? Niet specifiek genoeg? Ik hoor het graag.