Vandaag hoorde ik dat we definitief van start kunnen gaan met het ontwikkelen en aanbieden van Vraagapp. De financiering is rond om deze online service de komende twee jaar te gaan ontwikkelen en aanbieden. Heel gaaf als je bedenkt dat we 1,5 jaar en 1000 uur verder zijn sinds ik besloot om er serieus werk van te maken.

Ik wil je de komende tijd in een wekelijkse blog graag meenemen in wat er allemaal komt kijken voordat onze online toepassing voor mensen met een lichte verstandelijke beperking landelijk beschikbaar is. Tevens wil ik schrijven over de dilemma’s waar we tegenaan lopen en hoop ik daarbij ook op tips en advies van jou.

Wat er vooraf ging

Een gedragen concept

In 2015 verzocht Amerpoort ondergetekende en Reframing Studio om samen onderzoek te doen hoe technologie de zelfstandigheid van mensen met een lichte tot matige verstandelijke beperking kan verbeteren. Uitgaande van de context over 5-10 jaar. De wetenschappelijk gefundeerde Reframing Methode is hierbij als leidraad gebruikt. Op basis van interviews met cliënten, begeleiders en experts, het meelopen met begeleiders en literatuuronderzoek is de context over 5-10 jaar in kaart gebracht. Hier zijn een aantal concepten uit voortgekomen waarbij Vraagapp (dat toen nog ‘Denktank’ heette) als een van de meest interessante gezien werd. Niet in de laatste plaats door mijzelf! Het betreft een online service waarbij mensen met een lichte verstandelijke beperking alledaagse vragen kunnen stellen aan een pool van vrijwilligers.

Amerpoort gaf mij de vrijheid om als initiërende en verbindende partij op te treden. Om een aantal redenen:

  1. Het ontwikkelen en exploiteren van een online service behoort niet tot de kernactiviteiten van een instelling voor Verstandelijk Gehandicapten, zelfs niet als je innovatief wilt zijn.
  2. De functionaliteiten van de app (communicatie, matching, beveiliging) zijn van dien aard dat de ontwikkelkosten substantieel zijn.
  3. Het verdienmodel van de online service moet zich nog moet bewijzen.
  4. E-health toepassingen die door één instelling ontwikkeld en in de markt gezet worden, zijn zelden sectorbreed succesvol.

Ik besloot voor de financiering aan te kloppen bij een aantal fondsen. Daar was herkenning voor de problematiek en direct veel sympathie voor de oplossing. Toch waren er bij een aantal fondsen (grote) twijfels of de oplossing ook door de doelgroep omarmt zou worden. Dit leidde bij sommigen tot afwijzingen én bij anderen tot het uitdrukkelijke verzoek op te gaan trekken met de LFB. Een naar later bleek zeer interessante club die niet alleen belangenverenging is voor mensen met een verstandelijke beperking maar ook DOOR mensen met een verstandelijke beperking. De klik met de LFB en haar manager Joost Blommendaal was snel daar, wat uiteindelijk leidde tot een gezamenlijke subsidie-aanvraag bij fondsen en instellingen.

Daarover morgen meer, want met 1,5 jaar samenvatten in 1 blog doe ik niemand een plezier :-). Dan zal ik meer vertellen over de funding en de naam.